Opičí bál 2018 bude v Sklabini, na Strelnici.
V piatok 13-teho sa začne hrať okolo 18.00, ale support typu jedlo, pivo už bude na mieste od 14.00. V sobotu sa hrá od 15.00. Miesto na stanovanie je v areáli.

Všetko jedlo výhradne vegan, všetko pivo košer,
kapely multižánrové s názorom.